De containerunits zijn ingericht als kantine en slecht weer accommodatie voor de deelnemers. Hierdoor is het mogelijk om tijdens de covid-19 crisisperiode op verantwoorde wijze de deelnemers te kunnen begeleiden.

Werken Metzorg verwelkomt volwassenen met psychosociale en/of psychiatrische problemen voor wie de afstand tot de arbeidsmarkt om wat voor reden ook te groot is. Werken Metzorg biedt hen ondersteuning op een ontspannen plek waar zij hun talenten kunnen ontdekken en benutten. Dit doen ze door op de locatie Starkenborghpaviljoen diverse werkzaamheden aan te bieden, ook hebben ze een klussendienst. Kijk voor meer informatie op: