Stichting Immanuel

Sloppenwijk Kibera in Nairobi, Kenia

Stichting Immanuel helpt in een van de grootste sloppenwijken van Afrika (ongeveer 400.000) een
basisschool van ongeveer 250 leerlingen. Daarnaast zijn er 2 kindercrèches. Hierdoor kunnen de
moeders overdag werken. De Stichting werkt uitsluitend met de lokale bevolking uit de sloppenwijk
en de twee bestuursleden hebben ook een tijd gewoon in Kenia en daar een lokaal bestuur opgericht
die goed en betrouwbaar zijn. Ook is er een voedselactie opgezet i.v.m. corona. Wij steunen dit doel
met een maandelijkse bijdrage.

 

Kindertehuis in Lutsk, Oekraïne 
Wij steunen Stichting Immanuel die hulp bieden aan een kindertehuis in Lutsk waar achtergelaten
kinderen worden opgevangen. Ze bieden hulp door wekelijkse bezoeken met een kinderprogramma
en het uitdelen van voedsel.


Kinder(kanker)ziekenhuis in Oekraine, Lutsk
Stichting Immanuel helpt kinderen die als gevolg van de Tsjernobyl ramp in het
Kinder(kaner)ziekenhuis liggen. Het zijn rond de 100 kinderen, van peuter tot tieners. Zij bieden hulp
door deze kinderen te bezoeken en cadeaus mee te nemen. Ook dit doel steunen wij met een
maandelijkse bijdrage.